Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ไบโพลาร์ เดี๋ยวดี เดี๋ยวร้าย อันตรายแค่ไหน


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

14-03-2023 10:05

ไบโพลาร์ คำที่มักถูกใช้บอกเล่าอาการของคนที่มีอารมณ์เดี๋ยวดี เดี๋ยวร้าย จนหลายครั้งถูกมองว่าเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับอาการซึมเศร้า แม้ว่าไบโพลาร์จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มโรคทางจิตเวชเช่นเดียวกันกับโรคซึมเศร้า แต่อาการความผิดปกติทางด้านอารมณ์ มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน

ภาพประกอบเคส

ไบโพลาร์ คำที่มักถูกใช้บอกเล่าอาการของคนที่มีอารมณ์เดี๋ยวดี เดี๋ยวร้าย จนหลายครั้งถูกมองว่าเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับอาการซึมเศร้า แม้ว่าไบโพลาร์จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มโรคทางจิตเวชเช่นเดียวกันกับโรคซึมเศร้า แต่อาการความผิดปกติทางด้านอารมณ์ มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน

ลักษณะอาการของโรคไบโพลาร์จะแบ่งอารมณ์เป็น 2 ขั้วชัดเจน คือ

  • อารมณ์เศร้ามากผิดปกติ เช่น ซึมเศร้า หดหู่ เบื่อหน่าย เบื่ออาหาร น้ำหนักลดอย่างรวดเร็ว รู้สึกไร้ค่า น้อยเนื้อต่ำใจกับตัวเอง เก็บตัวไม่อยากพบเจอใคร สมาธิสั้น โฟกัสอะไรได้ไม่นาน คิดฆ่าตัวตาย
  • อารมณ์ดีมากผิดปกติ เช่น มีโปรเจค กิจกรรมเพิ่มขึ้นมาก มีความมั่นใจในตัวเองสูง พูดเยอะ พูดมาก พูดไม่หยุด นอนไม่หลับ หรือไม่ยอมนอน ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย มีอารมณ์ทางเพศสูง หงุดหงิดง่าย อารมณ์รุนแรง

โดยอารมณ์ทั้ง 2 ขั้วนี้จะเกิดขึ้นในคนละช่วงเวลากัน แต่ละขั้วอาจจะมีเวลายาวนานหลายวันหรือหลายสัปดาห์

สาเหตุหลักของไบโพลาร์
ไบโพลาร์ เกิดจากสารสื่อประสาทในสมองทำงานผิดปกติหรือเกิดจากพันธุกรรม ปัจจัยกระตุ้นให้เกิดอาการ เช่น การเสพสารเสพติด ความเครียดจากครอบครัว การทำงาน หรือมีเรื่องที่กระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างรุนแรง

วิธีรักษาโรคไบโพลาร์
โรคนี้ยังไม่มีวิธีการรักษาให้หายขาดแต่สามารถรักษาให้อาการดีขึ้นได้ โดยการรักษาของโรคนี้เป็นการรักษาตามอาการและระดับความรุนแรงของโรคโดยมีวิธีการรักษา ได้แก่

  • ปรึกษาจิตแพทย์ เพื่อรับยาและบำบัดทางการแพทย์
  • กินยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด และห้ามหยุดยาเอง
  • คนรอบข้างควรมอบความเข้าใจ กำลังใจให้แก่ผู้ป่วยและต้องดูแลอย่างใกล้ชิด

แม้ว่าจะโรค ไบโพลาร์ จะเกิดจากความผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมอง การดูแลสภาพจิตใจและการช่วยเหลือจากคนใกล้ชิดก็มีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยดีขึ้นได้ และหากเป็นแล้วควรปฏิบัติตามคำสั่งของแพทย์อย่างเคร่งครัด

ที่มา : ramachannel
https://bit.ly/428Sasj


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท