Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

สร้างสุขให้ผู้สูงวัย ทำได้ทั้งการพูดและการกระทำ


หมวดหมู่หลัก: ผู้สูงวัย

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

14-03-2023 08:51

ในบ้านที่มีผู้สูงอายุอยู่กับลูกหลาน “การสื่อสาร” คือเครื่องมือสำคัญที่จะลดช่องว่างระหว่างวัยอย่างเห็นผล ช่วยเปลี่ยนบรรยากาศจากร้ายให้กลายเป็นดี ทุเลาความขัดแย้ง กระทบกระทั่ง และนอกจากการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างกันในชีวิตประจำวันแล้ว สัมพันธภาพที่ดียังช่วยให้ลูกหลานสามารถดูแลผู้สูงอายุในบ้านได้ดียิ่งขึ้น

ภาพประกอบเคส

ในบ้านที่มีผู้สูงอายุอยู่กับลูกหลาน “การสื่อสาร” คือเครื่องมือสำคัญที่จะลดช่องว่างระหว่างวัยอย่างเห็นผล ช่วยเปลี่ยนบรรยากาศจากร้ายให้กลายเป็นดี ทุเลาความขัดแย้ง กระทบกระทั่ง และนอกจากการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างกันในชีวิตประจำวันแล้ว สัมพันธภาพที่ดียังช่วยให้ลูกหลานสามารถดูแลผู้สูงอายุในบ้านได้ดียิ่งขึ้น ดังนี้

  1. เฝ้าระวังสุขภาพ การพูดคุยกันเป็นประจำ จะทำให้เราสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจเป็นสัญญาณความเจ็บป่วย ทางที่ดีควรพาผู้สูงอายุไปตรวจสุขภาพประจำปีโดยสื่อสารความห่วงใยให้ผู้สูงอายุได้รับรู้ แทนการสื่อสารเชิงลบที่จะทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกตัวว่าเป็นภาระแล้วจะพาลดื้อดึงไม่ยอมไปหาหมอ

  2. คลังปัญญาของครอบครัว แม้ร่างกายจะถดถอย แต่ทุกคนมีเรื่องที่ถนัด และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ การขอคำแนะนำปรึกษา หรือขอความช่วยเหลือจากผู้สูงอายุบ้าง จะช่วยสร้างความภาคภูมิใจ ลูกหลานก็ได้ประโยชน์ด้วย

  3. อารมณ์ขัน มีไว้ติดบ้าน สร้างบรรยากาศที่จะทำให้ผู้สูงอายุได้หัวเราะสนุกสนานบ้าง ชวนทำกิจกรรมให้ท่านอารมณ์ดี การหัวเราะช่วยคลายเครียด หัวเราะ 1 นาที เท่ากับได้พักผ่อน 45 นาที เป็นการออกกำลังกายได้ทางหนึ่ง

  4. กิจกรรมทางสังคม พาผู้สูงอายุไปพบปะคนอื่นหรือพาไปทำกิจกรรมของชมรมหรือสมาคมในชุมชน พาไปสถานที่ทางศาสนาที่นับถือเพื่อให้ได้พูดคุยกับคนอื่นๆ บ้าง

  5. จิตอาสา สร้างคุณค่าให้ตัวเอง สำหรับผู้สูงอายุที่ยังมีเรี่ยวแรง ลองชวนท่านไปทำงานจิตอาสา นอกจากจะได้พบปะพูดคุยกับคนอื่นแล้ว ยังได้ช่วยเหลือคนที่ยากลำบากกว่า สร้างคุณค่าความภูมิใจให้แก่ผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี

  6. กิจกรรมครอบครัว การมีกิจกรรมภายในครอบครัวเป็นประจำ เช่น ทำอาหารกินกันในช่วงวันหยุด พากันไปกินข้าวนอกบ้าน ไปเที่ยวต่างจังหวัด ฯลฯ ล้วนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว ทำให้เกิดการสื่อสารต่อกันด้วยความรักความเข้าใจ ช่วยให้เด็กๆ ได้เรียนรู้การปฏิบัติต่อผู้ที่มีความแตกต่าง และการดูแลผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี

ที่มา : เครือข่ายสถานประกอบการที่เป็นมิตรต่อเด็กและครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
https://bit.ly/3JaFSXE


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท