Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ลูก 1 ขวบแรก กินอะไรดี


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่มือใหม่

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

08-03-2023 11:16

เด็กแรกเกิด ควรกินนมแม่เป็นอาหารหลักเพียงอย่างเดียว หากแม่ไม่มีข้อห้ามในการให้นมบุตร เพราะมีทั้งสารอาหารในอัตราส่วนและรูปแบบที่เหมาะสมกับทารกมีปริมาณน้ำที่เพียงพอ และยังมีภูมิคุ้มกันที่จะช่วยปกป้องลูกในช่วงแรกของชีวิตอีกด้วย ไม่จำเป็นต้องให้น้ำตามหรือสารละลายที่มีน้ำตาลเพิ่มเติมอีก

ภาพประกอบเคส

เด็กแรกเกิด ควรกินนมแม่เป็นอาหารหลักเพียงอย่างเดียว หากแม่ไม่มีข้อห้ามในการให้นมบุตร เพราะมีทั้งสารอาหารในอัตราส่วนและรูปแบบที่เหมาะสมกับทารกมีปริมาณน้ำที่เพียงพอ และยังมีภูมิคุ้มกันที่จะช่วยปกป้องลูกในช่วงแรกของชีวิตอีกด้วย ไม่จำเป็นต้องให้น้ำตามหรือสารละลายที่มีน้ำตาลเพิ่มเติมอีก

ลูกเริ่มกินอาหารได้ตอนไหน
1. เริ่มเสริมอาหารมื้อแรกเมื่ออายุ 4-6 เดือน เช่น ข้าวบด ตับบด ผลไม้นิ่มๆ
2. เริ่มให้มื้อที่สองเมื่ออายุ 9 เดือน
3. กินข้าวครบ 3 มื้อ เมื่ออายุ 1 ขวบขึ้นไป และสามารถกินข้าวร่วมกับการให้นมแม่ได้

ข้อควรระวัง
1. ไม่ควรเริ่มมื้ออาหารก่อนอายุ 4 เดือน เพราะอาจทำให้เด็กสำลัก เกิดปอดติดเชื้อหรือลำไส้เน่าได้
2. ไม่ควรให้กินนมอย่างเดียวนานกว่า 8 เดือน เพราะจะทำให้เด็กติดการกินนม ไม่ยอมกินข้าวอีก
3. หากแม่ไม่สบายหรือลูกมีผื่น และสงสัยว่ามีอาการแพ้นมวัว ควรรีบปรึกษาแพทย์ ไม่ควรหยุดให้นมลูกเอง

ที่มา : สภากาชาดไทย
https://bit.ly/3SWSAO5


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท