Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ข้ามถนนอย่างไรให้ปลอดภัย


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

15-03-2022 11:28

อุบัติเหตุรถชนคนบนทางเท้าในประเทศไทยเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง แม้ว่าจะมีไอเดียการแก้ไขปัญหาแต่สุดท้ายก็ไม่ได้มีการนำไปใช้มากนัก แม้ว่าทางม้าลายจะเป็นพื้นที่พิเศษให้สิทธิคนเดินข้ามอย่างปลอดภัย แต่ในพื้นที่จราจรหนาแน่น แยกไฟแดงใหญ่ๆ ทางม้าลายกลับกลายเป็นจุดอันตรายของการข้ามถนนที่มักจะมีเหตุสลดเกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้ง

ภาพประกอบเคส

อุบัติเหตุรถชนคนบนทางเท้าในประเทศไทยเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง แม้ว่าจะมีไอเดียการแก้ไขปัญหาแต่สุดท้ายก็ไม่ได้มีการนำไปใช้มากนัก แม้ว่าทางม้าลายจะเป็นพื้นที่พิเศษให้สิทธิคนเดินข้ามอย่างปลอดภัย แต่ในพื้นที่จราจรหนาแน่น แยกไฟแดงใหญ่ๆ ทางม้าลายกลับกลายเป็นจุดอันตรายของการข้ามถนนที่มักจะมีเหตุสลดเกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้ง

มาดูกันว่าการเดินถนน และการข้ามถนนที่ถูกวิธีมีแบบไหนที่เราควรนำมาปรับมาใช้เพื่อความปลอดภัยของตนเองกันบ้าง

การเดินถนน

 1. ถนนที่มีทางเท้าจัดไว้ ให้เดินบนทางเท้าและอย่าเดินใกล้ทางรถ โดยหันหลังให้รถที่กำลังแล่นมาก่อนที่จะก้าวไปในทางรถต้องมองซ้าย-ขวา ก่อนเสมอ
 2. ถนนที่ไม่มีทางเท้า ให้เดินชิดริมทางขวาของถนน อย่าเดินคู่กัน ให้เดินเรียงเดี่ยวตามกันไป
 3. ถ้าจูงเด็กให้เด็กเดินด้านในและจับมือเด็กไว้ให้มั่น เพื่อป้องกันเด็กวิ่งออกไปในทางรถ
 4. การเดินถนนในที่มืดควรสวมเสื้อขาว และถ้าเป็นไปได้ควรถือไฟฉายส่องติดมือไปด้วยก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
 5. แถวหรือขบวนทหาร ตำรวจ ลูกเสือ หรือนักเรียนที่มีผู้บังคับบัญชาควบคุมการเดินอย่างเป็นระเบียบ สามารถเดินในทางรถยนต์ได้ โดยให้เดินชิดทางรถด้านขวาหรือซ้ายตามความจำเป็น

การข้ามถนน

 1. ก่อนข้ามถนนทุกครั้ง ต้องหยุดเดินที่ขอบถนน มองขวา-ซ้าย แล้วมองทางขวาอีกครั้งให้แน่ใจว่าไม่มีรถกำลังแล่นมาจึงข้ามได้ แล้วให้รีบข้ามถนนไปเป็นเส้นตรงและให้เดินอย่างรวดเร็ว อย่าวิ่งข้ามถนน
 2. ถ้าบริเวณที่จะข้ามถนนมีช่องทางข้ามหรือทางม้าลาย ต้องข้ามตรงช่องทางข้ามหรือทางม้าลาย เพื่อความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
 3. อย่าข้ามถนนโดยออกจากที่กำบังตัว เช่น ออกจากซอยรถที่จอดอยู่ หรือท้ายรถประจำทาง เพราะจะเกิดอันตรายขึ้นได้
 4. การข้ามถนนที่รถเดินทางเดียว ต้องหยุดให้แน่ใจเสียก่อนว่ารถแล่นมาจากไหนและมีความปลอดภัยพอหรือยังจึงข้ามได้
 5. ถนนที่มีเกาะกลางถนนต้องข้ามทีละครึ่งถนน โดยข้ามครั้งแรกไปพักที่เกาะกลางถนนเสียก่อน จึงข้ามในครึ่งหลังต่อไป
 6. ในเวลากลางคืนควรไปหาที่ข้ามที่มีแสงสว่าง

ช่องข้ามทางหรือทางม้าลาย

 1. คนเดินเท้าที่กำลังเดินข้ามถนนในทางม้าลายมีสิทธิไปก่อนรถ เพราะตามกฎหมายรถต้องหยุดให้คนข้ามถนนในช่องข้ามทาง แต่อย่างไรก็ตามคนเดินเท้าจะต้องระวังและให้โอกาสแก่รถที่ชะลอความเร็วและหยุดไม่ทัน ก่อนที่จะก้าวลงไปในถนน ยิ่งฝนตกถนนลื่นต้องเพิ่มความระวังให้มาก
 2. ถึงแม้ว่าคนขับรถจะหยุดให้ข้าม คนเดินเท้ายังคงต้องข้ามถนนด้วยความระมัดระวัง มองขวา - ซ้ายตลอดเวลา เพราะอาจมีผู้ขับขี่แซงรถที่หยุดรถอยู่ขึ้นมาได้ และการข้ามถนนต้องรวดเร็ว อย่าเดินลอยชาย
 3. การข้ามถนนในช่องทางข้ามที่บริเวณทางแยก ให้ระวังรถที่จะเลี้ยวเข้ามาหาตัวท่านด้วย
 4. ถ้ามีเกาะกลางถนนทำไว้ที่ทางม้าลาย ให้ข้ามถนนไปทีละครึ่งถนน โดยพักรออยู่บนเกาะกลาง มองขวา-ซ้าย เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงข้ามไปได้

ดังนั้น หากท่านกำลังข้ามถนนอยู่ แล้วเห็นรูปคนสีเขียวแสดงขึ้นบนสัญญาณไฟ ให้รีบข้ามถนนโดยเร็ว ข้อสำคัญอย่าเริ่มก้าวข้ามถนนเมื่อเห็นสัญญาณไฟรูปคนสีเขียวกระพริบถี่ขึ้นเป็นอันขาด เพราะจะข้ามถนนไปไม่ตลอดและอาจเกิดอุบัติเหตุได้

ที่มา : สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์
https://www.shawpat.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=641:-m-m-s&catid=49:-m---m-s&Itemid=203


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท