Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

เพราะโลกนี้ไม่ได้มีแค่ “หญิง-ชาย” ยอมรับและเคารพในความแตกต่าง


หมวดหมู่หลัก: LGBTQ

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

04-03-2023 08:44

เพราะโลกนี้ไม่ได้มีแค่ “ผู้ชาย” กับ “ผู้หญิง”เท่านั้น การอธิบายให้เด็กเล็ก ๆ เข้าใจถึง “ความหลากหลายทางเพศ” จึงเป็นเรื่องยากสำหรับพ่อแม่บางคน แต่การปลูกฝังให้เด็กๆ ยอมรับและเคารพความแตกต่างทางเพศ เป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ในครอบครัวควรให้ความสำคัญ และยอมรับเองให้ได้ก่อน

ภาพประกอบเคส

เพราะโลกนี้ไม่ได้มีแค่ “ผู้ชาย” กับ “ผู้หญิง”เท่านั้น การอธิบายให้เด็กเล็ก ๆ เข้าใจถึง “ความหลากหลายทางเพศ” จึงเป็นเรื่องยากสำหรับพ่อแม่บางคน แต่การปลูกฝังให้เด็กๆ ยอมรับและเคารพความแตกต่างทางเพศ เป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ในครอบครัวควรให้ความสำคัญ และยอมรับเองให้ได้ก่อน

การสอนลูกเรื่องเพศตั้งแต่ยังเล็กๆ อาจจะเป็นเรื่องยากเกินวัยที่จะเข้าใจ แต่การปลูกฝังให้รู้จักการให้เกียรติ เคารพผู้อื่น และยอมรับความแตกต่างในเรื่องอื่น ๆ ตั้งแต่เยาว์วัย จะเป็นพื้นฐานให้ลูกเคารพสิทธิทางเพศของผู้อื่นได้ไม่ยาก แต่การจะยกเรื่องสิทธิทางเพศหรือรสนิยมทางเพศมานั่งคุยกับเด็กๆ คงจะมีเครื่องหมายคำถามตามมาเต็มไปหมด พ่อแม่จึงจำต้องมีกลเม็ดเด็ดพรายไว้ใช้พูดคุย ซึ่งมีเทคนิคไม่ยาก แต่ได้ประโยชน์มาก ดังนี้

  1. เรียนรู้ความเหมือนและต่าง สอนให้ลูกฝึกสังเกตความเหมือน-ความแตกต่าง โดยเริ่มได้จากสิ่งของ การแยกสี ไปจนถึงความแตกต่างของบุคคล เช่น ความสูง สีผิว นิสัย ความชอบ ความสนใจ เมื่อเขาโตขึ้นจะเข้าใจและยอมรับความแตกต่างว่าเป็นเรื่องธรรมดาในที่สุด
  2. จัดการกับความผิดหวัง เด็ก ๆ มักจะเคยชินกับการถูกตามใจแต่ต้องฝึกให้ลูกได้รู้จักการจัดการอารมณ์ของตนเองเมื่อพบกับความผิดหวัง ไม่ได้ดั่งใจ เสียใจ ไม่พอใจ โกรธ โดยไม่ต้องโวยวาย อาละวาดหรือทำร้ายคนอื่น
  3. รู้จักให้มากกว่ารับ ฝึกลูกให้เป็นผู้ให้ มากกว่าผู้รับ เพื่อให้รู้จักการแบ่งปัน โดยเฉพาะกับคนที่ด้อยกว่า มีน้อยกว่า
  4. ไม่แกล้งเพื่อน ปลูกฝังไม่ให้ลูกล้อเลียน หรือแกล้งคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อน พ่อแม่ ญาติพี่น้อง หรือพี่เลี้ยง เพราะเป็นการละเมิดสิทธิผู้อื่น สอนให้ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ
  5. เอาใจเขามาใส่ใจเรา การฝึกลูกให้เอาใจเขามาใส่ใจเรา ฝึกคิดในมุมของคนอื่น รู้สึกแบบคนอื่น เข้าใจผู้อื่น จะนำไปสู่ความรู้สึกเคารพคนอื่นโดยปริยาย

การสอนลูกให้เคารพความแตกต่างทางเพศ ไม่ต่างกับการสอนให้เด็ก ๆ ยอมความแตกต่างในเรื่องอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน ที่สำคัญพ่อแม่และผู้ใหญ่ในบ้าน ต้องทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง เพราะเด็กเรียนรู้ผ่านการเลียนแบบมากกว่า 80%

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
https://bit.ly/3ZjyMab


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท