Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

Do & Don’t ที่ต้องรู้ เมื่อลูกเป็นเพศหลากหลาย


หมวดหมู่หลัก: LGBTQ

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

04-03-2023 08:35

ถ้าบอกว่าในโลกนี้ไม่ได้มีแค่ “เพศชาย” และ “เพศหญิง” แต่มีการนิยามเพศที่หลากหลายถึงเกือบ 20 แบบดังนั้น คุณพ่อคุณแม่อย่าได้ตกใจหรือคิดว่าครอบครัวกำลังประสบปัญหา หากพบว่าลูกของคุณอยู่ในกลุ่มที่มีเพศหลากหลาย พ่อแม่ยุคปัจจุบันจึงควรเรียนรู้ DO & Don’tเรื่องที่“ควร” ทำและเรื่องที่ “ไม่ควร” ทำให้สมกับที่เป็นคุณพ่อ คุณแม่สมัยใหม่ที่พร้อมเรียนรู้และเติบโตเคียงข้างลูก ๆ ของคุณด้วยความเข้าใจ

ภาพประกอบเคส

ถ้าบอกว่าในโลกนี้ไม่ได้มีแค่ “เพศชาย” และ “เพศหญิง” แต่มีการนิยามเพศที่หลากหลายถึงเกือบ 20 แบบดังนั้น คุณพ่อคุณแม่อย่าได้ตกใจหรือคิดว่าครอบครัวกำลังประสบปัญหา หากพบว่าลูกของคุณอยู่ในกลุ่มที่มีเพศหลากหลาย พ่อแม่ยุคปัจจุบันจึงควรเรียนรู้ DO & Don’tเรื่องที่“ควร” ทำและเรื่องที่ “ไม่ควร” ทำให้สมกับที่เป็นคุณพ่อ คุณแม่สมัยใหม่ที่พร้อมเรียนรู้และเติบโตเคียงข้างลูก ๆ ของคุณด้วยความเข้าใจ

DO
- พ่อและแม่ควรหันหน้าเข้าหากัน พูดคุยระหว่างกันเพื่อจัดการอารมณ์ตนเองให้พร้อม ก่อนที่จะไปพูดคุยกับลูกด้วยเหตุผล
- จริงใจและตรงไปตรงมา พ่อแม่ผู้ปกครองควรคุยถึงเรื่องเพศสภาพของลูกด้วยความจริงใจและตรงไปตรงมา
- บอกความรู้สึก ไม่ใช่เรื่องผิดที่จะบอกความรู้สึกของพ่อแม่ให้ลูกได้รับรู้ เมื่อทราบเรื่องความหลากหลายทางเพศของลูก แต่สิ่งสำคัญคือต้องไม่ใช้อารมณ์ไม่ตำหนิ และไม่ทำให้ลูกรู้สึกผิด
- แสดงความเข้าใจ แม้ว่าพ่อและแม่อาจยังไม่ได้รู้สึกดีกับเรื่องความหลากหลายทางเพศหรือเข้าใจมากนักแต่คุณควรแสดงความเข้าใจในอัตลักษณ์ทางเพศ และความต้องการของลูก
- เตรียมพร้อมแก้ปัญหา ในสังคมที่ยังมีความไม่เข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศลูกอาจถูกรังแก ถูกล้อเลียนพ่อและมือควรเตรียมพร้อมสำหรับการให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ รวมไปถึงการสื่อสารกับครูเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง
- ช่วยให้ผู้อื่นยอมรับสิ่งที่ลูกเป็น หน้าที่สำคัญของพ่อแม่ผู้ปกครองประการหนึ่งสำหรับเด็กที่มีเพศทางเหลือกหลากหลาย คือการสร้างความเข้าใจให้กับสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ เพื่อให้ยอมรับในสิ่งที่ลูกเป็น
- พาลูกหาความรู้ การได้รับรู้ว่าลูกมีเพศทางเลือกเป็นโอกาสดีที่พ่อแม่จะเป็นผู้พาไปหาความรู้ที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ ทั้งจาก ชมรม คลินิก หรือกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับวัยรุ่นที่มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งเป็นผลดีกว่าปล่อยให้เด็กหาความรู้แบบผิด ๆ ถูก ๆ ด้วยตนอง
- พาไปพบผู้ใหญ่ที่ความหลากหลายทางเพศ หาโอกาสให้ลูกได้รู้จักผู้ใหญ่ที่มีความหลากหลายทางเพศที่สามารถให้คำปรึกษาและเป็นแบบอย่างที่ดีกับลูกได้
- ยอมรับเพื่อนที่มีความหลากหลายทางเพศของลูก ซึ่งจะช่วยดูแลให้อยู่ในความเหมาะสมได้ด้วย
- บอกให้ลูกเติบโตอย่างมีความสุข ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่เด็กควรได้ตระหนักถึง เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุข
- พาลูกพบแพทย์/จิตแพทย์ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางเพศ จะสามารถให้ปรึกษาในกรณีที่มีความจำเป็น ทั้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงร่างกายเพื่อให้ตรงกับเพศสภาพหรือความสับสนในการแสดงออก

Don’t
- ห้ามใช้ความรุนแรง เช่น ทุบตี หรือลงไม้ลงมือ เพราะไม่ได้ช่วยให้ลูกเปลี่ยนเพศได้
- ห้ามล้อเลียน ด้วยการเรียกชื่อที่หยาบคาย น่าขบขัน ทำให้ลูกเกิดความอับอาย
- กีดกันไม่ให้พบญาติ พ่อแม่บางคนอับอาย จึงไม่ให้ลูกเข้าร่วมกิจกรรมของครอบครัวหรือหมู่ญาติ
- ห้ามคบเพื่อนที่มีความหลากหลายทางเพศเหมือนกัน
- ปิดกั้นข้อมูลโดยไม่อนุญาตให้ลูกเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางเพศ
- บังคับให้เป็นตามเพศสภาพด้วยการกดดันให้ลูกทำตัวให้มีความเป็นผู้หญิง/ผู้ชายตามเพศสภาพมากขึ้น
- กล่าวโทษกันเองระหว่างคู่สามีภรรยา หรือกล่าวโทษลูกด้วยความกลัวผลต่อภาพลักษณ์ตนเอง
- บอกลูกว่าบาป การข้ามเพศจะตกนรกหรือถูกลงโทษ หรือเป็นการทำกรรมไม่ดี
- บอกลูกว่าอับอายหรือบอกว่าพฤติกรรมทางเพศที่แสดงออกนำความอับอายมาสู่ครอบครัว
- บอกให้ลูกเก็บเป็นความลับ ว่าเป็นคนข้ามเพศ ไม่ให้บอกใคร และห้ามไม่ให้ใครในครอบครัวพูดถึง

ครอบครัวไหนที่มีลูกเป็นเพศทางเลือก พ่อแม่ควรตรวจสอบดูว่า เรื่องไหนที่ทำผิดพลาดไป แก้ไขและยืนเคียงข้างลูกอย่างเข้าใจยังทำได้เสมอ

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
https://bit.ly/3ENglT1


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท