Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ภาวะซึมสับสนเฉียบพลันของผู้สูงอายุ


หมวดหมู่หลัก: ผู้สูงวัย

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

25-02-2023 08:51

ภาวะซึมสับสนเฉียบพลัน เป็นภาวะป่วยฉุกเฉินของผู้สูงอายุ โดยจะมีอาการเปลี่ยนแปลงของระดับความรู้คิด และความรู้สึกตัวและการคงสมาธิอย่างรวดเร็ว

ภาพประกอบเคส

ภาวะซึมสับสนเฉียบพลัน เป็นภาวะป่วยฉุกเฉินของผู้สูงอายุ โดยจะมีอาการเปลี่ยนแปลงของระดับความรู้คิด และความรู้สึกตัวและการคงสมาธิอย่างรวดเร็ว

อาการแสดงของภาวะซึมสับสนเฉียบพลัน

 • อาการชนิด Hyperactive เช่น อาการสับสนวุ่นวาย หลงวัน เวลา และถานที่ จำบุคคลไม่ได้ เห็นภาพหลอน มีอาการหวาดระแวง
 • อาการชนิด Hypoactive เช่น ซึม ง่วง นอนหลับมากผิดปกติ ไม่ค่อยทานอาหาร และช่วยเหลือตนเองได้น้อยลง
 • ในผู้ป่วยบางรายจะมีอาการสลับไปมาระหว่าง Hyperactive และ Hypoactive ได้

สาเหตุของการเกิดภาวะซึมสับสนเฉียบพลันในผู้สูงอายุ

 • ปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่เดิม เช่น อายุที่มากขึ้น โรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคตับ โรคไต โรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น
 • ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม
 • การเจ็บป่วยเป็นโรคในระยะสุดท้าย
 • การได้รับยาหลายชนิด
 • ผู้สูงอายุมีความบกพร่องทางการมองเห็นหรือการได้ยิน
 • ผู้สูงอายุที่เคยมีภาวะซึมสับสนเฉียบพลันมาก่อน
 • ปัจจัยกระตุ้นอื่นๆ เช่น การติดเชื้อ ความผิดปกติของเกลือแร่ในเลือด การได้รับการผ่าตัด การทำหัตถการหลายอย่าง อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคย ความเจ็บปวด ความเครียด ความวิตกกังวล การอดนอน เป็นต้น

ผลกระทบจากภาวะซึมสับสนเฉียบพลันในผู้สูงอายุ ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความจำเป็นต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนานขึ้น และนำไปสู่การเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ เช่น การติดเชื้อที่ปอด การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ มีแผลกดทับ รวมทั้งมีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นได้ นอกจากนี้ในช่วงที่มีอาการ อาจมีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ เกิดการหกล้มขึ้นได้

การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมสับสนเฉียบพลัน

 • สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้รับแสงธรรมชาติ
 • กระตุ้นให้ผู้สูงอายุได้ช่วยเหลือตนเอง
 • ให้ผู้สูงอายุได้รับรู้วันเวลา เข้านอนหัวค่ำ และตื่นเช้าอย่างสดใส
 • หมั่นพูดคุย และทำกิจวัตรประจำวัน เพื่อเป็นการกระตุ้นสมอง
 • ใช้แว่นตา หรือเครื่องช่วยฟัง เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุทำกิจวัตรประจำวันได้สะดวกขึ้น

ที่มา : รายการศิริราชเพื่อผู้สูงอายุ ตอน มารู้จัก "ภาวะซึมสับสนเฉียบพลัน ในผู้สูงอายุ" กันเถอะ โดย siriraj channel
https://youtu.be/8GKvqZFiZJI


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท