Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

โรคซึมเศร้าหายได้ด้วยตัวเอง


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

15-03-2022 11:05

โรคซึมเศร้า เกิดจากหลายปัจจัยร่วมกัน ทั้งปัจจัยทางพันธุกรรมและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม โดยพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมอง ในครอบครัวที่มีประวัติโรคซึมเศร้าหรือโรคจิตเวชมักมีโอกาสเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วไป เหตุการณ์/ความเครียดในชีวิต การเผชิญ ความรุนแรงทางจิตใจมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะซึมเศร้าได้มากกว่าคนทั่วไป

ภาพประกอบเคส

โรคซึมเศร้า เกิดจากหลายปัจจัยร่วมกัน ทั้งปัจจัยทางพันธุกรรมและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม โดยพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมอง ในครอบครัวที่มีประวัติโรคซึมเศร้าหรือโรคจิตเวชมักมีโอกาสเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วไป เหตุการณ์/ความเครียดในชีวิต การเผชิญ ความรุนแรงทางจิตใจมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะซึมเศร้าได้มากกว่าคนทั่วไป

แต่โรคซึมเศร้าสามารถรักษาให้หายถ้าหากอาการไม่รุนแรกมาก และยังพอที่จะสามารถควบคุมจิตใจตนเองได้โดยไม่ต้องพึงยา เพียงแค่เราปรับพฤติกรรม ความคิด และ อารมณ์ ของเราให้คงที่ละว่างในชีวิตประจำวัน

วิธีหายจากโรคซึมเศร้าด้วยตัวเอง

  1. ทำสมาธิ : เพราะการทำสมาธิแม้แค่วันละไม่กี่นาที่ สามารถช่วยว่าเราเข้าสู่ความเงียบสงบ ปรับสมดุลชีวิต ผ่อนคลายความเครียด และยังทำให้มีความแจ่มชัดในสมองและตนเองอีกด้วย
  2. ออกกำลังกาย : การออกกำลังกายเป็นประจำช่วยเพิ่มสารเอนโดฟินส์ในร่างกาย ส่งเสริมพลังงาน ยกระดับอารมณ์ให้สูงขึ้น และ ยังเพิ่มความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง
  3. มีกลุ่มเพื่อนที่ไว้ใจได้ : กลุ่มเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตร คอยดูแลรับฟัง ช่วยเหลือกันและกัน มีสุขรวมเสพ มีทุกข์ร่วมต้าน เพราะว่าการที่คมเรามีกลุ่มคนคอยหนุนนำจะทำให้คนเราสามารถรับมือกับความเครียดและความเจ็บป่วยทางใจได้
  4. หางานอดิเรกทำ : งานอดิเรกมักเป็นสิ่งที่เรารักที่ จะทำช่วยดึงความสนใจจากอารมณ์ด้านลบได้ ดังนั้นถ้ารู้สึกเครียดหรือซึมเศร้า ควรหางานอดิเรกที่ทำแล้วจะมีสมาธิจดจ่อกับมัน
  5. รับการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญ : ในบางครั้งเราอาจจะพบเจอเรื่องราวที่ทำให้เราไม่สามารถควบคุม อารมณ์และความคิดของเราได้จริงๆ เราจึงจำเป็นต้องพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำแนะนำและวินิจฉัยอาการของเราได้แม่นยำ ซึ่งจะค่อยช่วยเหลือเราให้ผ่อนคลายอารมณ์จนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติ ซึ่ง เราสามารถขอคำปรึกษาได้ที่เบอร์โทร 1323 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่สำคัญเป็นบริการฟรีจากกรมสุขภาพจิต
  6. จงรักตัวเอง : การรักตัวเองเป็นหนึ่งในวิธีที่ได้ผลดีที่สุด แต่ไม่ได้ถูกใช้อย่างแพร่หลาย เหตุผลคือน้อยคนนักที่จะถูกสอนให้รักตัวเอง การรักตัวเองหาใช่ความเห็นแก่ตัว แต่คือการเมตตาและปรารถนาดีต่อตัวเราเอง

ที่มา : สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
https://bit.ly/3ou7UUp


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท