Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

โรคหอบจากอารมณ์


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

22-02-2023 15:36

โรคหอบจากอารมณ์ หรือ ภาวะ Hyperventilation คือ ภาวะที่ผู้ป่วยมีอาการหายใจหอบเร็ว จนทำให้เกิดความผิดปกติในเลือดมักสัมพันธ์กับภาวะจิตตกกังวล หรือได้รับความกดดันทางจิตใจ

ภาพประกอบเคส

โรคหอบจากอารมณ์ หรือ ภาวะ Hyperventilation คือ ภาวะที่ผู้ป่วยมีอาการหายใจหอบเร็ว จนทำให้เกิดความผิดปกติในเลือดมักสัมพันธ์กับภาวะจิตตกกังวล หรือได้รับความกดดันทางจิตใจ

สาเหตุ
สาเหตุที่มีอาการหอบจากอารมณ์ทั่วๆ ไปนั้น มักจะเกิดเพราะมีเหตุการณ์มากระทบกระเทือนจิตใจ และเป็นเหตุการณ์ที่มีความหมายต่อคนไข้ จนเกิดความกดดันและวิตกกังวล เกร็ง

ลักษณะอาการ
ผู้ป่วยจะมีอาการหายใจหอบเร็ว บ่นหายใจลำบาก มีอาการแน่น หายใจไม่ออก รู้สึกอึดอัด หายใจเร็วๆ และแรงๆ รู้สึกมึนศีรษะ หน้ามืด ถ้าเป็นมากๆ จะมีอาการชาตามแขนขา รอบปาก มือจีบหน้ามืด เวียนศีรษะ ใจสั่น มีอาการเกร็ง มือจีบ และอาจมีอาการชาที่ปากและนิ้วมือ มักพบบ่อยในเพศหญิง วัยเรียน ถึงผู้ใหญ่ตอนต้น

วิธีการรักษาเบื้องต้น
- ออกมาจากสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความเครียดหรือกดดัน
- หายใจให้ช้าลง ไม่หายใจแรงและเร็ว โดยใช้กล้ามเนื้อหน้าท้อง อาการจะค่อย ๆ บรรเทา ปัจจุบันไม่นิยมใช้วิธีการหายใจในถุงกระดาษ เนื่องจากไม่ได้ผลและหากผู้ป่วยมีภาวะทางกายร่วมด้วย อาจเกิดอันตรายได้

วิธีการป้องกัน
ผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงความตึงเครียด และปรับตัว รับมือแก้ไขสาเหตุของความตึงเครียด รวมถึงผู้ป่วยควรได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวที่เหมาะสม เมื่อเกิดจากเมื่อเกิดอาการจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ที่มา : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
https://bit.ly/3xrmaBj


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท