Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ข้อควรปฏิบัติเมื่อฝุ่นเข้าตา


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

22-02-2023 15:15

ฝุ่นเข้าตา คือ ภาวะที่สิ่งแปลกปลอมเข้ามาติดที่กระจกตาหรือเยื่อบุตา สิ่งแปลกปลอมที่พบได้ อาจจะเป็นของภายนอกร่ายกาย เช่น ฝุ่น ดิน ทราย เครื่องสำอาง ใยผ้า เศษไม้ แมลงเล็ก ๆ ไปจนกระทั่งเศษเหล็กหรือหิน หรือของภายในร่างกาย เช่น ขนตา หรือขนคิ้วของเราเอง เป็นต้น ซึ่งหากเรานำสิ่งที่เข้าออกจากตาไม่ถูกวิธีก็อาจจะเกิดอันตรายต่อดวงตาของเรา หรือทำให้ตาอักเสบได้

ภาพประกอบเคส

ฝุ่นเข้าตา คือ ภาวะที่สิ่งแปลกปลอมเข้ามาติดที่กระจกตาหรือเยื่อบุตา สิ่งแปลกปลอมที่พบได้ อาจจะเป็นของภายนอกร่ายกาย เช่น ฝุ่น ดิน ทราย เครื่องสำอาง ใยผ้า เศษไม้ แมลงเล็ก ๆ ไปจนกระทั่งเศษเหล็กหรือหิน หรือของภายในร่างกาย เช่น ขนตา หรือขนคิ้วของเราเอง เป็นต้น ซึ่งหากเรานำสิ่งที่เข้าออกจากตาไม่ถูกวิธีก็อาจจะเกิดอันตรายต่อดวงตาของเรา หรือทำให้ตาอักเสบได้

ข้อควรปฏิบัติเมื่อฝุ่นหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าตา

  • ไม่ควรขยี้ตา เนื่องจากจะทำให้ฝุ่นติดกับกระจกตา และยังเป็นการนำเชื้อโรคเข้าตา
  • ล้างตาด้วยน้ำสะอาด น้ำเกลือ หรือหยอดน้ำตาเทียม การกลอกตาไปมาขณะล้างตาช่วยให้สิ่งแปลกปลอมหลุดออกมาได้ง่ายขึ้น
  • ตรวจเช็คตาตนเอง ถ้าสิ่งแปลกปลอมติดอยู่บริเวณตาขาว ใช้ไม้พันสำลีสะอาดเขี่ยออกได้ ถ้าติดบริเวณตาดำ ควรไปพบแพทย์
  • หากล้างตาแล้ว อาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์ให้ช่วยเอาออกให้
  • ในกรณีที่มีอาการปวดตารุนแรง ระคายเคืองมาก ตามัว เห็นแสงแตกกระจาย หรือมีจุดสีขาวที่กระจกตาดำให้รีบไปพบแพทย์ทันที

ที่มา : ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
https://bit.ly/3YymiLc


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท