Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

โรควูบ ภาวะอันตรายจากการพักผ่อนน้อย


หมวดหมู่หลัก: ผู้สูงวัย

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

22-02-2023 13:10

อาการวูบ เป็นภาวะหมดสติชั่วขณะหรือหมดสติไปเป็นเวลานาน มีตั้งแต่ระดับความรุนแรงน้อยไปจนถึงรุนแรงมาก โดยภาวะหมดสติรุนแรงถือเป็นอันตรายที่อาจส่งสัญญาณถึงโรคร้ายบางอย่าง และเป็นภาวะที่ต้องระวัง ภาวะหมดสติ

ภาพประกอบเคส

อาการวูบ เป็นภาวะหมดสติชั่วขณะหรือหมดสติไปเป็นเวลานาน มีตั้งแต่ระดับความรุนแรงน้อยไปจนถึงรุนแรงมาก โดยภาวะหมดสติรุนแรงถือเป็นอันตรายที่อาจส่งสัญญาณถึงโรคร้ายบางอย่าง และเป็นภาวะที่ต้องระวัง ภาวะหมดสติ

กลไกการเกิด
มาจากเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ บางรายอาจมีสาเหตุมาจากหูชั้นในซึ่งเกี่ยวกับระบบประสาททรงตัวทำให้มีอาการวิงเวียนและวูบได้ นอกจากนี้อาการชักยังถูกจัดเป็นภาวะวูบได้เช่นกัน

ปัจจัยที่ทำให้เกิดอาการวูบ

 • ผู้สูงอายุ
 • คนที่มีโรคประจำตัว
 • โรคบางอย่างที่มาจากหูชั้นใน

โรคประจำตัวที่ทำให้เกิดอาการวูบ

 • โรคหัวใจและหลอดเลือด
 • โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต
 • โรคเบาหวาน
 • โรคความดันโลหิตสูง

อาการวูบที่ควรพบแพทย์

 • วูบแล้วหมดสติ วูบแล้วชัก
 • วูบแล้วมีอาการหน้าเบี้ยวร่วมด้วย
 • วูบแล้วหัวใจเต้นผิดปกติ
 • หรือในผู้สูงอายุรวมถึงผู้ที่มีโรคประจำตัว

อาการข้างเคียงจากการวูบ

อาจเกิดการบาดเจ็บจากการล้มหมดสติ ในผู้สูงอายุบางรายอาจมีกระดูกหักเกิดขึ้น

ที่มา : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
https://bit.ly/3YAQGVw


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท