Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

กระเพาะปัสสาวะอักเสบ เรื่องเล็กแต่อาการไม่เล็ก


หมวดหมู่หลัก: ฟรีแลนซ์

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

22-02-2023 12:13

โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ มักพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เนื่องจากผู้หญิงมีท่อปัสสาวะสั้นกว่าผู้ชาย จึงทำให้เชื้อโรคเข้าไปในร่างกายได้ง่ายกว่า แต่ในบางรายอาจเกิดจากการกลั้นปัสสาวะบ่อย ระบบโครงสร้างของระบบปัสสาวะผิดปกติ การติดเชื้อทางท่อปัสสาวะและมีการอักเสบขึ้น การติดเชื้อทางกระแสเลือด หรือผู้ที่มีปัญหาเรื่องนิ่ว เป็นต้น

ภาพประกอบเคส

โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ มักพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เนื่องจากผู้หญิงมีท่อปัสสาวะสั้นกว่าผู้ชาย จึงทำให้เชื้อโรคเข้าไปในร่างกายได้ง่ายกว่า แต่ในบางรายอาจเกิดจากการกลั้นปัสสาวะบ่อย ระบบโครงสร้างของระบบปัสสาวะผิดปกติ การติดเชื้อทางท่อปัสสาวะและมีการอักเสบขึ้น การติดเชื้อทางกระแสเลือด หรือผู้ที่มีปัญหาเรื่องนิ่ว เป็นต้น

อาการและความรุนแรงของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ

  • มีอาการปวดแสบขัด
  • ปวดปัสสาวะบ่อยออกไม่สุด
  • ปวดหน่วงท้องน้อยเวลาปัสสาวะ
  • กลั้นปัสสาวะไม่อยู่
  • อาการรุนแรงถึงขั้นปัสสาวะเป็นเลือด ทำให้กรวยไตอักเสบได้

การป้องกันโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ

  • หลีกเลี่ยงการกลั้นปัสสาวะนาน ๆ
  • ดื่มน้ำสะอาดบ่อย ๆ เพื่อขับเชื้อโรคออกจากร่างกาย
  • ทำความสะอาดหลังจากปัสสาวะหรืออุจจาระอย่างถูกต้อง
  • ทำความสะอาดร่างกายหลังมีเพศสัมพันธ์

การรักษาโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ

โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเป็นโรคที่ไม่รุนแรง สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่ถ้ามีอาการมากและไม่ไปพบแพทย์เพื่อรักษาด้วยวิธีที่ถูกต้องอาจอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ หากเชื้อโรคในกระเพาะปัสสาวะไต่เข้าสู่กรวยไต

ที่มา : คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/infographic/cystitis/


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท