Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

เรื่องเพศมีปัญหาต้องคุย อย่าปล่อยเป็นเรื่องต้องห้าม


หมวดหมู่หลัก: LGBTQ

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

22-02-2023 11:36

เรื่องเพศ เป็นเรื่องที่ยังคงเป็นปัญหาของวัยรุ่น ส่วนหนึ่งอาจมาจากการไม่พูดคุยกันถึงเรื่องนี้ภายในครอบครัว การปิดกั้นบทสนทนา ไม่เปิดใจที่จะรับฟัง โดยเฉพาะการมองว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องต้องห้าม คือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมา ดังนั้นพ่อแม่ไม่ควรปล่อยให้เรื่องนี้เป็นเรื่องต้องห้ามโดยเด็ดขาด แต่ให้มองว่าเป็นเรื่องธรรมชาติ ที่ลูกสามารถปรึกษาเมื่อใดก็ได้ โดยเฉพาะในยามที่ลูกกำลังมีปัญหา

ภาพประกอบเคส

เรื่องเพศ เป็นเรื่องที่ยังคงเป็นปัญหาของวัยรุ่น ส่วนหนึ่งอาจมาจากการไม่พูดคุยกันถึงเรื่องนี้ภายในครอบครัว การปิดกั้นบทสนทนา ไม่เปิดใจที่จะรับฟัง โดยเฉพาะการมองว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องต้องห้าม คือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมา ดังนั้นพ่อแม่ไม่ควรปล่อยให้เรื่องนี้เป็นเรื่องต้องห้ามโดยเด็ดขาด แต่ให้มองว่าเป็นเรื่องธรรมชาติ ที่ลูกสามารถปรึกษาเมื่อใดก็ได้ โดยเฉพาะในยามที่ลูกกำลังมีปัญหา

ปัญหาเรื่องเพศของวัยรุ่น

  • ลูกไม่กล้าคุยเรื่องเพศกับพ่อแม่
  • พ่อแม่ไม่เปิดใจคุยเรื่องเพศกับลูก
  • ลูกหรือพ่อแม่ไม่รู้จะเริ่มต้นบทสนทนาอย่างไร
  • เด็กหาคำตอบเรื่องเพศด้วยตัวเองแบบผิด ๆ

วิธีคุยเรื่องเพศกับลูก

  • มองเรื่องเพศให้เป็นเรื่องธรรมดา การมองเรื่องเพศให้เป็นเรื่องธรรมดา จะทำให้การพูดคุยระหว่างพ่อแม่กับลูกเป็นเรื่องง่ายขึ้น บรรยากาศระหว่างการสนทนาจะสบายขึ้น ต่างฝ่ายต่างไม่รู้สึกอึดอัด เช่น การถามเรื่องเพศ ควรทำให้เหมือนกับการถามเรื่องทั่วไป ทำให้เป็นเรื่องธรรมดาและธรรมชาติ และไม่ควรให้อะไรมาเป็นอุปสรรคแม้แต่เรื่องเพศตรงข้ามระหว่างพ่อแม่ลูก เช่น ลูกสาวกับพ่อ แม่กับลูกชาย
  • ตั้งคำถามแทนสั่งสอน การตั้งคำถามจะทำให้เด็กอยากคุย อยากแสดงความคิดเห็นและทำให้ผู้ปกครองรับรู้ถึงมุมมองของลูก แต่การสั่งสอนที่เป็นการพูดฝ่ายเดียว เด็กไม่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น เด็กอาจฟังผ่าน ๆ หรือไม่ได้ใส่ใจกับคำพูดของพ่อแม่มากนัก
  • อาศัยจังหวะที่เหมาะสม การเริ่มต้นคุยเรื่องเพศอาจต้องอาศัยจังหวะที่เหมาะสมก่อน เช่น การสนทนาระหว่างดูโทรทัศน์ร่วมกันและมีฉากรักพอดี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังต้องดูจังหวะให้เหมาะสมก่อนเสมอ

ที่มา : คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
https://bit.ly/3I5pO97


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท