Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

รักเพศเดียวกัน ผิดปกติไหม


หมวดหมู่หลัก: LGBTQ

หมวดหมู่ย่อย: สุขภาพใจ

22-02-2023 11:32

ความรักมีหลากหลายรูปแบบ จากการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นทางวิทยาศาสตร์หรือทางสังคมศาสตร์ พฤติกรรมรักร่วมเพศเป็นสิ่งที่พบได้ในทุกสังคม วัฒนธรรม และยังสามารถศึกษาพบพฤติกรรมรักร่วมเพศได้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ โดยปัจจุบันมีความหลากหลายทางเพศเพิ่มขึ้น และสังคมก็พร้อมเปิดกว้างไม่ถือว่าคนรักเพศเดียวกันผิดปกติ

ภาพประกอบเคส

ความรักมีหลากหลายรูปแบบ จากการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นทางวิทยาศาสตร์หรือทางสังคมศาสตร์ พฤติกรรมรักร่วมเพศเป็นสิ่งที่พบได้ในทุกสังคม วัฒนธรรม และยังสามารถศึกษาพบพฤติกรรมรักร่วมเพศได้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ โดยปัจจุบันมีความหลากหลายทางเพศเพิ่มขึ้น และสังคมก็พร้อมเปิดกว้างไม่ถือว่าคนรักเพศเดียวกันผิดปกติ

จิตแพทย์และนักจิตวิทยาในยุคนี้ จะไม่พยายามทำให้คนที่รักเพศเดียวกันกลับมารักเพศตรงกันข้าม หรือทำให้ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศกลับมาเป็นหญิง หรือชายตามเพศสภาพ แต่จะช่วยให้ผู้คนหันมารักตนเอง ยอมรับในสิ่งที่ตนเองเป็น ตามธรรมชาติของตนเอง และยอมรับผู้อื่นอย่างที่เขาเป็นโดยไม่พยายามเปลี่ยนแปลงเขาให้เป็นอย่างที่เราต้องการ

เทคนิคพ่อแม่รับมือ เมื่อลูกรักเพศเดียวกัน

  • อย่าเอาความรู้สึกด้านลบต่อคนรักเพศเดียวกันมาสร้างความเจ็บปวดให้กับลูก
  • ถามตัวเองให้ชัดว่า ความรักที่ตนเองมีต่อลูกนั้น มีเรื่องรสนิยมทางเพศมาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ พ่อแม่ควรจะอยู่ข้างลูกต่อไป
  • ถ้าลูกไม่มั่นใจ เปิดโอกาสให้ลูกได้พิจารณาพูดคุยถึงความรู้สึกที่ลูกมีต่อเพศเดียวกันและเพศตรงข้าม
  • อย่าดูถูกการรักเพศเดียวกันว่าเป็นเรื่องผิด บาป หรือมีแต่เรื่องเซ็กส์
  • ให้คำแนะนำการวางตัวที่เหมาะสม ให้กำลังใจลูกอย่ามองว่าตัวเองมีปัญหาหรือผิดปกติ ส่งเสริมให้ลูกค้นหาสิ่งดีๆ ในตัวเอง

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) https://bit.ly/3YGmus0
ข้อมูลจาก : คู่มือโอกาสทองคุยกับลูกเรื่องเพศ โดย สสส. , รักร่วมเพศผิดปกติหรือ โดย นิตยสารผู้จัดการ


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท