Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ฟังไม่ใช่แค่ฟัง สำรวจตัวเองว่าเป็นคนที่รับฟังแบบไหน


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

11-02-2023 15:42

เคยไหม ? กับการที่เราเห็นคนรอบข้างมีปัญหาที่ต้องการระบาย แต่เราก็ไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงดี “การรับฟัง” ก็เป็นอีกวิธีที่ช่วยได้ วันนี้เลยอยากจะชวนทุกคนมาสำรวจตัวเองว่าที่จริงแล้วเราเป็นคนที่รับฟังคนอื่นแบไหนกันบ้าง เพราะยิ่งเรารู้จักกับตัวเองได้มากเท่าไหร่ เรายิ่งจะรับฟังอีกฝ่ายได้มากเท่านั้น

ภาพประกอบเคส

เคยไหม ? กับการที่เราเห็นคนรอบข้างมีปัญหาที่ต้องการระบาย แต่เราก็ไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงดี “การรับฟัง” ก็เป็นอีกวิธีที่ช่วยได้ วันนี้เลยอยากจะชวนทุกคนมาสำรวจตัวเองว่าที่จริงแล้วเราเป็นคนที่รับฟังคนอื่นแบไหนกันบ้าง เพราะยิ่งเรารู้จักกับตัวเองได้มากเท่าไหร่ เรายิ่งจะรับฟังอีกฝ่ายได้มากเท่านั้น

การรับฟังบางทีก็มีรายละเอียดที่มากกว่าแค่นั่งฟังเฉย ๆ เช่นสิ่งที่เราเรียกว่า Deep Listening หรือ การฟังอย่างลึกซึ้ง สิ่งนี้คือทักษะการฟังที่เราสามารถฝึกฝน และเตรียมความพร้อมได้ด้วยตัวเราเอง ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อะไร เพื่อที่จะช่วยคนตรงหน้าที่กำลังจมดิ่งสู่ความทุกข์ใจ ให้สบายใจได้มากขึ้น

ประเภทของนักฟังมีหลากหลายรูปแบบตามธรรมชาติของมนุษย์ แต่จะให้กล่าวทั้งหมดก็คงนับไม่ไหว เลยรวบรวมมาให้ว่าเราสามารถแบ่งเป็นนักฟังได้กี่ประเภท แล้วคุณเป็นนักฟังประเภทไหน ? ลองมาสำรวจตัวเองไปพร้อมๆ กัน

  • นักฟังเหมือนภูเขา ที่มีความมั่งคง หนักแน่น เป็นเหมือนบ้านหลังใหญ่ในป่า
  • นักฟังเหมือนต้นไม้ เป็นที่พักพิงให้สำหรับผู้เหนื่อยล้าแวะมาพักเหนื่อย
  • นักฟังเหมือนพื้นที่ว่างๆ เหมือนเป็นห้องว่างสำหรับผู้มีความทุกข์ท่วมล้นมาระบายออกในห้องนี้
  • นักฟังเหมือนสักขีพยาน นักฟังที่มุ่งสู่ประสบการณ์ตรงของผู้เล่า ไม่ผ่านมุมมองคิดอ่าน และ
  • นักฟังเหมือนภาชนะ ที่สามารถรองรับได้ทุกสภาวะอารมณ์ และสามารถปลดปล่อยเรื่องที่รับมาได้เองเช่นกัน

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
https://bit.ly/3xxmYF7


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท