Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

Check สุขภาพจิตแบบไหนที่ควรพบแพทย์


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

11-02-2023 14:41

ปัจจุบันคนไทยต้องเผชิญกับความตึงเครียด ความกดดันจากสิ่งรอบข้างจนส่งผลต่อสุขภาพจิตไม่น้อย และอาจกำลังสับสนว่าพฤติกรรมหรืออาการที่เป็นอยู่นั้น อยู่ในระดับที่ควรได้รับคำปรึกษาจากแพทย์หรือไม่ เพื่อให้เราได้สังเกตตนเอง รวมถึงคนรอบข้าง เราจะมา Check พฤติกรรมสุขภาพจิตที่ควรพบแพทย์ว่ามีอะไรบ้าง

ภาพประกอบเคส

ปัจจุบันคนไทยต้องเผชิญกับความตึงเครียด ความกดดันจากสิ่งรอบข้างจนส่งผลต่อสุขภาพจิตไม่น้อย และอาจกำลังสับสนว่าพฤติกรรมหรืออาการที่เป็นอยู่นั้น อยู่ในระดับที่ควรได้รับคำปรึกษาจากแพทย์หรือไม่ เพื่อให้เราได้สังเกตตนเอง รวมถึงคนรอบข้าง เราจะมา Check พฤติกรรมสุขภาพจิตที่ควรพบแพทย์ว่ามีอะไรบ้าง

  1. เช็กการนอนหลับ มีพฤติกรรมการนอนที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น นอนไม่หลับ นอนหลับยาก หรือนอนหลับมากเกินไปติดต่อกันเป็นเวลานาน
  2. เช็กอารมณ์ความรู้สึก มีอารมณ์และนิสัยที่ต่างไปจากเดิมจนสังเกตได้ เช่น มีอารมณ์เศร้าง่าย หรือรู้สึกหงุดหงิดง่ายกว่าปกติจนส่งผลต่อชีวิตประจำวัน
  3. เช็กความคิด มีความคิดเชิงลบว่าตัวเองไร้ค่าหรือไม่ควรมีชีวิตอยู่ จากที่ไม่เคยระแวงอะไรมาก่อน ก็คิดว่าจะมีคนมาปองร้าย หรือทำร้าย
  4. เช็กการทำงานของสมอง ความจำเปลี่ยนแปลงไป ความสามารถในการคิดอ่านและการตัดสินใจลดลง เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งของโรคทางจิตเวช
  5. เช็กพฤติกรรม จากเมื่อก่อนไม่ชอบออกไปข้างนอก ตอนนี้กลับออกไปข้างนอกตลอด ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแบบไม่คิด หุนหันพลันแล่น ชอบทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยง หรือจากที่เคยเป็นคนชอบเข้าสังคมอยู่ ๆ ก็กลายเป็นคนเก็บตัว

การปรึกษาแพทย์เมื่อมีปัญหาสุขภาพจิตไม่ใช่เรื่องน่าอาย หรือน่ากังวล แต่หากมีอาการเกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตที่ผิดปกติไปเป็นเรื่องสำคัญกว่า เพราะนอกจากจะเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตแล้ว ยังอาจส่งผลต่อสัมพันธภาพกับผู้อื่นอีกด้วย

ที่มา : ramachannel
https://bit.ly/3l3ySn9


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท