Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ท้องไม่พร้อมทำอย่างไรถึงจะปลอดภัย


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

11-02-2023 12:59

ท้องไม่พร้อม เป็นการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ โดยผู้ตั้งครรภ์ไม่ได้วางแผนหรือเตรียมตัวมีบุตรมาก่อน สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดภาวะท้องไม่พร้อม คือ การไม่ได้คุมกำเนิดเมื่อมีเพศสัมพันธ์ โดยฝ่ายชายและฝ่ายหญิงไม่ได้วางแผนจะมีบุตร

ภาพประกอบเคส

ท้องไม่พร้อม เป็นการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ โดยผู้ตั้งครรภ์ไม่ได้วางแผนหรือเตรียมตัวมีบุตรมาก่อน สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดภาวะท้องไม่พร้อม คือ การไม่ได้คุมกำเนิดเมื่อมีเพศสัมพันธ์ โดยฝ่ายชายและฝ่ายหญิงไม่ได้วางแผนจะมีบุตร

เราจะรู้ตัวได้อย่างไรว่ากำลังตั้งครรภ์

 1. สังเกตจากรอบเดือนที่ขาดไปหรือไม่มาตามปกติ
 2. หากมีอาการแพ้ท้อง เช่น คัดเต้านม คลื่นไส้ และอาเจียนร่วมด้วย แสดงว่าอาจกำลังตั้งครรภ์ โดยอาการแพ้ท้องจะเกิดขึ้นเมื่ออายุครรภ์ได้ 6 สัปดาห์เป็นอย่างน้อย
 3. ผู้ที่สงสัยว่าตนเองประสบภาวะท้องไม่พร้อม สามารถตรวจการตั้งครรภ์โดยใช้ชุดตรวจการตั้งครรภ์ได้ด้วยตนเอง ซึ่งมีจำหน่ายตามร้านขายยาหรือร้านสะดวกซื้อทั่วไป อย่างไรก็ตามการตรวจครรภ์จะช่วยระบุผลการตั้งครรภ์ได้อย่างชัดเจน
 4. ควรตรวจปัสสาวะด้วยชุดตรวจครรภ์หลังจากที่ประจำเดือนไม่มาตามปกติ โดยนับจากวันที่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน 2 สัปดาห์ เพื่อให้ได้ผลการตรวจที่แม่นยำ
 5. หากคาดว่าตนเองตั้งครรภ์แม้ผลตรวจจะแสดงว่าไม่ใช่ อาจต้องรอประมาณ 1 สัปดาห์ เพื่อตรวจซ้ำอีกครั้ง หรือไปพบแพทย์เพื่ออัลตราซาวด์

ทางเลือกเพื่อรับมือภาวะท้องไม่พร้อม

 1. เลี้ยงทารกที่เกิดมา ผู้ตั้งครรภ์ที่ตัดสินใจให้กำเนิดและเลี้ยงทารกเอง ต้องเข้าใจและยอมรับบทบาทหน้าที่ของการเป็นแม่ เนื่องจากผู้ตั้งครรภ์ต้องมีฐานะทางการเงินและความรับผิดชอบในการเลี้ยงดูบุตรให้เติบโตขึ้นมามีคุณภาพ โดยต้องเข้าใจเรื่องการดูแลทารก การเลี้ยงดูบุตร และการให้การศึกษาแก่บุตร อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นผู้ตั้งครรภ์ควรปฏิบัติตน ดังนี้

 2. เริ่มฝากครรภ์และไปพบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ

 3. รับการตรวจคัดกรองโรคเป็นประจำ
 4. ค้นข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพครรภ์ ทั้งในด้านการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและอารมณ์ เพื่อเตรียมพร้อมและดูแลสุขภาพครรภ์ได้อย่างเหมาะสม
 5. วางแผนเกี่ยวกับหน้าที่การงาน การเงิน และความรับผิดชอบต่อเรื่องต่างๆ ร่วมกับคู่รัก
 6. ดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรง ทานอาหารที่มีประโยชน์และอาหารที่มีกรดโฟลิคหรือยาโฟลิคเพื่อเสริมสร้างสุขภาพทารกในครรภ์ให้แข็งแรงสมบูรณ์
 7. รักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
 8. ออกกำลังกายหรือเคลื่อนไหวร่างกายเป็นประจำอย่างเหมาะสม
 9. เลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งงดสูบบุหรี่และใช้สารเสพติดต่างๆ

 10. ยุติการตั้งครรภ์ วิธียุติการตั้งครรภ์สำหรับผู้ที่ประสบภาวะท้องไม่พร้อม ประกอบด้วยการทำแท้งด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์และการใช้ยา โดยผู้ตั้งครรภ์ควรเข้ารับยุติการตั้งครรภ์จากแพทย์อย่างถูกกฎหมาย ไม่ควรทำแท้งตามคลิกนิกทำแท้งเถื่อน หรือซื้อยาทำแท้งมาใช้เอง เนื่องจากอาจได้รับผลข้างเคียง เช่น เลือดออกมาก หรือติดเชื้อ ซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิต ผู้ตั้งครรภ์ควรปรึกษาสูตินรีแพทย์เมื่อเริ่มตั้งครรภ์ ทั้งนี้การยุติการตั้งครรภ์อายุครรภ์ไม่ควรเกิน 12 สัปดาห์ หากมากกว่านี้อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพได้ ปรึกษาการวางแผนครอบครัว การตั้งครรภ์ไม่พร้อม ได้ที่คลินิกเวชกรรม สวท ทั้ง 9 แห่ง ทั่วประเทศ

ที่มา : สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย (สวท) ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
https://bit.ly/3wPdQej


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท