Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

5 วิธีบอกลูกเมื่อพ่อแม่ต้องแยกทางกัน


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

11-02-2023 12:39

เมื่อชีวิตคู่เดินมาถึงทางตันและต้องแยกทางกัน พ่อแม่จะมีวิธีบอกลูกอย่างไรให้ไม่ทำร้ายความรู้สึกของลูก อ.นพ.สมบูรณ์ หทัยอยู่สุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการบอกลูกเมื่อถึงเวลาต้องแยกทางกันไว้ 5 วิธี

ภาพประกอบเคส

เมื่อชีวิตคู่เดินมาถึงทางตันและต้องแยกทางกัน พ่อแม่จะมีวิธีบอกลูกอย่างไรให้ไม่ทำร้ายความรู้สึกของลูก อ.นพ.สมบูรณ์ หทัยอยู่สุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการบอกลูกเมื่อถึงเวลาต้องแยกทางกันไว้ 5 วิธี ได้แก่

  • ขั้นตอนที่ 1 สร้างความมั่นใจให้กับลูก ไม่ว่าพ่อแม่จะอยู่ด้วยกันหรือไม่ แต่ลูกยังคงเป็นคนที่พ่อแม่รักเหมือนเดิม เพราะเมื่อไหร่ที่ลูกรู้สึกว่าตัวเองยังเป็นที่รัก เป็นที่ต้องการ จะทำให้เขายังดำรงอยู่และคงอยู่เป็นตัวตนของเขา แต่เมื่อไหร่ที่ความมั่นใจของลูกแตกกระจาย มันสลายไป มันจะเกิดการตั้งคำถามว่า ฉันยังควรอยู่ตรงนี้ไหม หรือว่าฉันไม่มีคุณค่าเพียงพอ ซึ่งเมื่อไหร่ที่ลูกมีความคิดแบบนี้จะนำมาซึ่งความสูญเสียมหาศาล และคงไม่มีพ่อแม่คนไหนอยากให้เกิด หรือว่าเด็กคนไหนที่อยากจะเป็นแบบนั้น การสร้างความมั่นใจให้กับลูกจึงเป็นอย่างแรกที่พ่อแม่ที่กำลังจะแยกทางควรทำให้ลูกเห็นว่าตัวเขายังมีคุณค่าเสมอ

  • ขั้นตอนที่ 2 บอกความจริงกับลูกว่าทำไมพ่อกับแม่ต้องแยกทางกัน แต่การจะบอกความจริงกับลูกได้นั้น ควรเป็นการบอกความจริงตามวัยที่เขาควรจะรู้ เช่นในเด็กเล็กบางครั้งอาจจะต้องมีการเปรียบเทียบเป็นเรื่องของจินตนาการ หรือเรื่องอื่นๆ ตามช่วงวัยและพัฒนาการของลูก โดยพยายามหลีกเลี่ยงการตำหนิฝ่ายตรงข้าม ดังนั้นหากพ่อและแม่สามารถมาบอกถึงความสัมพันธ์ให้ลูกได้ฟังพร้อมกันจะเป็นเรื่องที่ดีมาก แต่หลายๆ คู่ไม่สามารถทำได้เนื่องจากแยกทางกันแบบไม่ดี จึงไม่เคยมีการกล่าวถึงความสัมพันธ์ที่ไม่ดี ทำให้กลายเป็นว่าการบอกความจริงคือการเอาปัญหามาบ่น หรือประชดประชันกันให้ลูกฟัง ท้ายที่สุดเด็กก็จะมีพฤติกรรมเชิงลบ ทั้งนี้พ่อแม่อาจมีการตกลงกันก่อนว่าจะสื่อสารกับลูกไปในทิศทางไหน ถ้าลูกถามแบบนี้จะตอบแบบไหน เราจะตอบความจริงกับลูกได้แค่ไหน

  • ขั้นตอนที่ 3 รักษาความเป็นอยู่ให้ใกล้เคียงกับชีวิตเดิม เช่น การได้เรียนพิเศษหรือได้ทำกิจกรรมที่เคยทำ หากพ่อแม่ไม่เดือดร้อนควรจะให้ลูกได้รับแบบเดิม เพราะในบางครอบครัวเมื่อพ่อแม่แยกทางกันจะมีเรื่องของเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ดังนั้นพยายามเท่าที่ทำได้ แต่ถ้าลูกสามารถรับรู้ได้พอสมควร ขั้นตอนที่ 2 เป็นไปในทิศทางที่ดี และในขั้นตอนที่ 3 อาจแตกต่างไปบ้าง ช่วงแรกลูกจะพอเข้าใจและอาจจะปรับตัวได้ แต่ถ้าเป็นไปได้เอาให้ใกล้เคียงชีวิตเดิมมากที่สุด

  • ขั้นตอนที่ 4 ลูกได้ทำกิจกรรมที่ชอบคล้ายๆ แบบเดิม เขาอาจจะชอบอยู่กับพ่อ หรือชอบอยู่กับแม่ ในสถานที่ต่างๆ เราพยายามให้เขาได้อยู่ ได้ทำ โดยจะเชื่อมโยงกับขั้นตอนที่ 3 แต่ขึ้นอยู่กับวิธีปฏิบัติจริง เช่น การแบ่งวันหยุดกับวันธรรมดาลูกจะอยู่กับพ่อหรือแม่ อาจเกิดการเลี่ยนแปลงบ้างนิดหน่อย แต่ถ้าพ่อแม่สื่อสารได้ชัดเจนลูกจะมีความเข้าใจ แต่หากว่ากิจกรรมที่ลูกชอบจะต้องมีทั้งพ่อและแม่อยู่ในเวลาเดียวกัน ในสถานที่เดียวกัน ถ้าพ่อกับแม่ตกลงกับลูกพร้อมกัน แล้วยินดีที่จะมาทำกิจกรรมร่วมกันได้ถือเป็นเรื่องที่ดี แต่ควรทำเท่าที่ทำได้ เพราะหากทำแล้วอึดอัดอาจจะส่งผลเสียตามมา อาจเว้นระยะไปก่อนอย่าเพิ่งฝืนในช่วงแรก

  • ขั้นตอนที่ 5 ปฏิบัติต่อลูกด้วยความรักและความหวังดีเหมือนเดิม เป็นเหมือนการครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1-4 ไว้ด้วยกัน ลูกเกิดมาด้วยความรักของพ่อแม่ ดังนั้นเราจะทำอะไรก็ตามด้วยความรัก แต่เมื่อไหร่ที่เราเริ่มทำด้วยความโกรธ ความรักลูกมันจะชนะแล้วเราจะเห็นว่าไม่ควรทำอะไรที่ไม่ควรทำ

ที่มา : MahidolChannelPODCAST
https://bit.ly/3I8eEBP


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท