Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

5 วิธีป้องกัน ห่างไกลโรคนิ่ว


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

14-03-2022 15:18

โรคนิ่ว มีปัจจัยสำคัญเกิดจากพฤติกรรมการกินอาหารที่มีโปรตีน เกลือ และน้ำตาลสูง อย่างต่อเนื่อง

ภาพประกอบเคส

โรคนิ่ว มีปัจจัยสำคัญเกิดจากพฤติกรรมการกินอาหารที่มีโปรตีน เกลือ และน้ำตาลสูง อย่างต่อเนื่อง

สาเหตุของการเป็นนิ่วเกิดจากหลากหลายปัจจัย ได้แก่

 • มีโรคในระบบทางเดินปัสสาวะและระบบทางเดินอาหาร
 • ดื่มน้ำน้อย
 • ภาวะน้ำหนักเกิน
 • กินอาหารที่ก่อนิ่วสูงต่อเนื่อง เช่น โปรตีน เกลือ และน้ำตาล
 • มีประวัติคนในครอบครัวเคยเป็นมาก่อน

อาการที่มักพบในผู้ป่วยโรคนิ่วในไตและท่อไต ได้แก่

 1. ปวดบริเวณข้างลำตัวและหลัง อาจร้าวไปจนถึงขาหนีบ ขึ้นกับตำแหน่งของนิ่ว
 2. ปวดขณะปัสสาวะ ปัสสาวะแสบขัด ปัสสาวะบ่อย น้ำปัสสาวะน้อยผิดปกติ
 3. ปัสสาวะมีเลือดปน
 4. คลื่นไส้ อาเจียน
 5. มีไข้ หนาวสั่น

วิธีป้องกันการเกิดนิ่ว

 • ดื่มน้ำให้เพียงพอ มากกว่า 8 แก้วต่อวัน เพื่อลดความอิ่มตัวของสารก่อนิ่วในปัสสาวะ และลดโอกาสการก่อผลึกนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ
 • บริโภคอาหารที่มีประโยชน์ มีสารอาหารครบถ้วนและสัดส่วนเหมาะสม เลี่ยงอาหารทีมีออกซาเลตสูง เช่น งา ผักโขม ถั่วต่างๆ
 • เลี่ยง ไขมันสัตว์ หวานจัดเค็มจัดและที่มีกรดยูริกสูง
 • เพิ่มการกินอาหาร ที่มีแคลเซียมสูง
 • ออกกำลังกาย สม่ำเสมอ อย่างน้อย 10-20 นาทีทุกวัน

ที่มา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
https://drive.google.com/file/d/1_Tn4x48Ni8VyUNQFzOj4ikgTd_d3gC9W/view


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท