Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

เตรียมความพร้อม ไม่ต้องเดี๋ยว เผลอแป๊ปเดียวก็สูงวัย


หมวดหมู่หลัก: ผู้สูงวัย

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

11-02-2023 11:42

การเป็นผู้สูงวัย อย่าคิดว่าอีกตั้ง 20-30 ปี เพราะหากเรามีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่วันนี้ เราจะกลายเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพในวันข้างหน้าอย่างแน่นอน โดย 4 เรื่องที่เราต้องเตรียมความพร้อมสู่วันผู้สูงอายุ

ภาพประกอบเคส

การเป็นผู้สูงวัย อย่าคิดว่าอีกตั้ง 20-30 ปี เพราะหากเรามีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่วันนี้ เราจะกลายเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพในวันข้างหน้าอย่างแน่นอน โดย 4 เรื่องที่เราต้องเตรียมความพร้อมสู่วันผู้สูงอายุ ได้แก่

เรื่องที่ 1 สุขภาพดี
การเตรียมสุขภาพให้ดี มีความพร้อมเมื่อต้องก้าวเข้าสู่ช่วงสูงวัย คือ การดูแลสุขภาพให้ดีตั้งแต่อายุยังน้อย รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ในปริมาณที่เหมาะสม ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ควบคุมน้ำหนักไม่ให้มากหรือน้อยเกินไป ตรวจร่างกายประจำ สำหรับผู้ที่อายุ 20 ปีขึ้น ควรตรวจร่างกายทุก 5 ปี และผู้ที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป ควรตรวจร่างกายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และงดดื่มเครื่องดื่มที่แอลกอฮอล์

ทั้งนี้หากเรามาได้เตรียมตัวหรือละเลยการดูแลสุข อาจจะทำให้ในอนาคตจะเป็นผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ์-อัมพาต และโรคเรื้อรังอื่นๆ ได้

เรื่องที่ 2 มีเงินออม
การออมเงินในทุกช่วงวัยเป็นหลักประกันให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ โดยมีเทคนิคการออมง่ายๆ ดังนี้

  • ช่วงอายุก่อน 30 ปี เป็นช่วงที่มีโอกาสในการเก็บออมสูง จึงควรแบ่งเงินออมไม่ต่ำกว่า 50% ของรายได้
  • ช่วงอายุ 30-40 ปี เป็นช่วงที่มีภาระค่าใช้จ่ายสูง เพราะเป็นรอยต่อของชีวิตคู่และมีครอบครัว ควรแบ่งเงินออมไม่ต่ำกว่า 35% ของรายได้
  • ช่วงอายุ 40-50 ปี เป็นช่วงวัยที่มีรายจ่ายค่อนข้างมากกว่าช่วงวัยอื่นๆ แต่ก็ควรแบ่งเงินออมไม่ต่ำกว่า 30% ของรายได้
  • ช่วงอายุ 60 ปีขึ้น เป็นช่วงวัยเพื่อการพักผ่อนและท่องเที่ยว ควรแบ่งเงินออมไม่ต่ำกว่า 25% ของรายได้ การมีหนี้สิน = เป็นการขัดขวางการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ

เรื่องที่ 3 เตรียมพร้อมบ้านปลอดภัย
ทำไมต้องเตรียมพร้อมบ้านปลอดภัย เพราะเมื่อเป็นผู้สูงอายุคุณจะมีร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น กระดูกพรุน กระดูกสันหลังโค้งงอ ข้อเข่าเสื่อม สายตาพร่ามัวจากโรคต้อกระจก ต้อหิน หูตึง การรับรู้กลิ่นหรือเสียงช้าลง เป็นต้น

ทั้งนี้ การเตรียมพร้อมบ้านปลอดภัยจะทำให้การใช้ชีวิตสะดวกขึ้น และลดการเกิดอุบัติเหตุได้

เรื่องที่ 4 เตรียมกายใจสู่วัยสูงอายุ

  • ด้านสุขภาพกาย อย่าปล่อยให้เจ็บป่วยเรื้อรัง ดูแลสุขภาพช่องปากเป็นพิเศษ รักษาฟันและเหงือกให้ดี ดูแลเท้า ขา และหัวเข่าให้แข็งแรง เพื่อให้เดินได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น
  • ด้านสุขภาพจิต ทำจิตใจให้เตรียมรับมือและยอมรับกับความเสื่อมของร่างกาย ทำจิตใจให้แจ่มใสเบิกบาน ศึกษาธรรมะหรือร่วมกิจกรรมทางศาสนา ฝึกการปล่อยวาง
  • ด้านสังคม เป็นผู้สูงวัยที่มีประโยชน์ต่อสังคม ถ่ายทอดประสบการณ์ให้คนรุ่นใหม่ หรืออาจเลือกประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามวัย สภาพร่างกาย ความชอบ และที่สำคัญคือต้องมีรายได้เพียงพอ หากมีเวลาอาจเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง การเข้าร่วมอาสาสมัคร หรือเลือกทำงานอดิเรกที่สนใจ และอย่าลืมขยายวงสังคมทำความรู้จักกับเพื่อนต่างวัย ช่วยให้คลายเหงาและมีชีวิตชีวาได้เป็นอย่างดี

ที่มา : กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ https://bit.ly/3DS827Z


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท