Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

5 เทคโนโลยี Smart home ที่น่าสนใจสำหรับผู้สูงวัย


หมวดหมู่หลัก: ผู้สูงวัย

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

11-02-2023 11:20

ปัจจุบันหลายๆ ประเทศ รวมถึงประเทศไทย เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ทำให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้ตอบโจทย์การใช้งานสำหรับผู้สูงอายุมากขึ้น เช่น นาฬิกาที่สามารถตรวจจับการล้มของผู้ที่สวมใส่ได้ หรือกล้องที่จะคอยสอดส่องดูแลผู้สูงอายุเมื่อคุณไม่อยู่บ้าน เช่นเดียวกันกับ Smart Home ที่ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความสะดวกสบายของผู้สูงอายุเป็นหลักผ่านการออกแบบการใช้งานที่ง่าย ไม่ซับซ้อน สามารถตอบตอบโจทย์ความต้องการของการใช้ Smart Home สำหรับผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี ด้วยการกดปุ่มสั่งการผ่านสมาร์ทโฟน (Smartphone) หรือ เสียงพูด (Voice Command) แบบจบได้ในมือถือเครื่องเดียว นอกจากจะช่วยให้การอยู่อาศัยและการดูแลบ้านมีความสะดวกสบาย ทันสมัยมากขึ้น ยังช่วยเรื่องความปลอดภัย และช่วยประหยัดทั้งเวลา และค่าไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น

ภาพประกอบเคส

ปัจจุบันหลายๆ ประเทศ รวมถึงประเทศไทย เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ทำให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้ตอบโจทย์การใช้งานสำหรับผู้สูงอายุมากขึ้น เช่น นาฬิกาที่สามารถตรวจจับการล้มของผู้ที่สวมใส่ได้ หรือกล้องที่จะคอยสอดส่องดูแลผู้สูงอายุเมื่อคุณไม่อยู่บ้าน เช่นเดียวกันกับ Smart Home ที่ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความสะดวกสบายของผู้สูงอายุเป็นหลักผ่านการออกแบบการใช้งานที่ง่าย ไม่ซับซ้อน สามารถตอบตอบโจทย์ความต้องการของการใช้ Smart Home สำหรับผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี ด้วยการกดปุ่มสั่งการผ่านสมาร์ทโฟน (Smartphone) หรือ เสียงพูด (Voice Command) แบบจบได้ในมือถือเครื่องเดียว นอกจากจะช่วยให้การอยู่อาศัยและการดูแลบ้านมีความสะดวกสบาย ทันสมัยมากขึ้น ยังช่วยเรื่องความปลอดภัย และช่วยประหยัดทั้งเวลา และค่าไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น

Smart Home เหมาะกับผู้สูงอายุอย่างไร

  1. “ความสะดวกสบาย” ผู้สูงอายุสามารถควบคุมอุปกรณ์ทั้งหมดภายในบ้านผ่าน Smartphone เพียงเครื่องเดียวทำให้ผู้สูงอายุไม่จำเป็นต้องลุกไป เปิด-ปิด อุปกรณ์ต่างๆ เอง
  2. “ความปลอดภัย” ปัจจัยหลักที่สำคัญกับผู้สูงอายุ เช่น การกดปุ่มฉุกเฉินเมื่อลื่นล้ม โรคประจำตัวกำเริบ หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อื่นๆ เกิดขึ้น เพื่อให้แจ้งเตือนไปยัง Smartphone ของบุคคลในครอบครัว
  3. “การใช้งานที่ง่ายและไม่ซับซ้อน” การใช้งานของอุปกรณ์ที่เข้าใจง่ายที่สุด ให้ผู้ใช้งานเข้าถึงง่ายที่สุด เพื่อแก้ปัญหากับข้อกังวลที่เกิดขึ้นบ่อยๆ คือ ผู้สูงอายุจะสามารถใช้ Smart Home เองได้หรือไม่
  4. “ความสะดวกสบายและความปลอดภัยที่ผู้สูงอายุไม่จำเป็นต้องทำเอง” โดยระบบที่เป็นแบบอัตโนมัติ เช่น การเดินผ่านบริเวณทางเดินแล้วให้ไฟติด, หากผู้สูงอายุลุกจากเตียงให้ไฟติด, การปรับอุณหภูมิของห้องนอนให้เหมาะสมในขณะที่ผู้สูงอายุนอนอยู่, การปรับแสงสว่างให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุโดยอัตโนมัติ และการให้ม่านทำงานอัตโนมัติในเวลาที่กำหนด เป็นต้น
  5. “ความอุ่นใจของครอบครัวและผู้ดูแล” ครอบครัวสามารถตรวจดูแลผู้สูงอายุผ่านกล้องที่ติดตั้งไว้ได้แบบ Real-Time ในขณะที่ผู้สูงอายุกำลังพักผ่อน

5 เทคโนโลยี Smart home ที่น่าสนใจสำหรับผู้สูงวัย

  1. Video intercom เจ้าของบ้านสามารถรับรู้ได้หากมีใครมาหา และเลือกที่จะเปิดประตูให้ผู้มาติดต่อผ่านหน้าจอแบบ Touch Screen
  2. Smart lightning เทคโนโลยีการควบคุมแสงสว่าง โดยเซ็นเซอร์ของไฟแต่ละจุดทำงานควบคู่กับอุณหภูมิและความเคลื่อนไหวของ เวลาลืมปิดไฟหรือไม่มีใครอยู่ในห้องไฟก็สามารถปิดตัวเองได้
  3. Medical manager โปรแกรมควบคุมตารางเวลาการกินยา และเตือนเมื่อถึงเวลาได้ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มโปรแกรมตารางนัดหมอลงไป เพื่อคอยเตือนได้ด้วย
  4. Home monitoring การควบคุมสัญญาณระยะไกลผ่านกล้องวงจรปิด คอยสอดส่องดูแลความเคลื่อนไหวภายในบ้านได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  5. Smart alarm สามารถส่งสัญญาณเตือนได้อย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะควันคลุ้ง ท่อน้ำรั่ว ไฟไหม้ ไฟฟ้ารั่ว

การทำงานต่างๆ ของ Smart Home สามารถประยุกต์ให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุได้อย่างมากมายเพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และลดความกังวลของคนในครอบครัวได้อีกด้วย

ที่มา :
1.ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี - กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข https://bit.ly/3I0f3G3
2.สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) okmd https://bit.ly/3li0kxe


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท