Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ยืน-นั่ง ไม่ถูกหลัก สาเหตุของอาการปวดหลัง


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

14-03-2022 14:55

การยืนหรือนั่งในท่าทางที่ไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดอาการปวดหลังได้เหมือนกัน ถ้าบุคคลผู้นั้นมีสภาพร่างกายที่ขาดความสมดุลบริเวณกระดูกสันหลัง ถ้านั่งหรือยืนในท่าใดท่าหนึ่งนาน ๆ ทำให้ปวดหลังได้และในคนกลุ่มนี้จะปวดเรื้อรังด้วย

ภาพประกอบเคส

การยืนหรือนั่งในท่าทางที่ไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดอาการปวดหลังได้เหมือนกัน ถ้าบุคคลผู้นั้นมีสภาพร่างกายที่ขาดความสมดุลบริเวณกระดูกสันหลัง ถ้านั่งหรือยืนในท่าใดท่าหนึ่งนาน ๆ ทำให้ปวดหลังได้และในคนกลุ่มนี้จะปวดเรื้อรังด้วย

นั่งหรือยืนไม่ถูกหลัก แก้ไขได้หรือไม่

การปวดหลังที่มีสาเหตุมาจากการนั่งหรือยืนไม่ถูกหลัก เกิดขึ้นได้จากการนั่งเขียนหนังสือหรือทำงานบนโต๊ะ นั่งในลักษณะหลังค่อม และนั่งอยู่ในท่านั้นนาน ๆ ทำให้เกิดภาวะเครียดมีขึ้นกับข้อต่อกระดูกสันหลังทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยซึ่งเกิดจากลักษณะความไม่สมดุลของกล้ามเนื้อ หรือทำให้กระดูกสันหลังไม่อยู่ในสภาวะที่ถูกต้อง มักเกิดกับคนที่มีรูปร่าง อ้วนสูงใหญ่ มีน้ำหนักมาก การยืนถ้าเรายืนหลังค่อมหรือยืนตัวไม่ตรง ก็ทำให้ปวดเมื่อย เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะสรีรวิทยาโดยเฉพาะผู้ที่มีลักษณะอ้วนลงพุง

วิธีการนั่งยืนที่ถูกต้องควรปฏิบัติอย่างไร

พยายามนั่งตัวตรง ถ้านั่งแล้วเกิดรู้สึกเมื่อยในลักษณะนี้ เก้าอี้ก็มีส่วนสำคัญควรหาหมอนหรือเบาะรองรับข้างหลังได้ เพื่อให้ตัวตรง เพื่อไม่ให้กล้ามเนื้อเกร็งหรือทำงานมากเกินไป ก็มีส่วนช่วยได้ ส่วนการยืน ท่ายืนพยายามเปลี่ยนแปลงอิริยาบถบ่อย ๆ

วิธีการรักษา

ถ้ายืนไม่ถูกหลักจนมีอาการปวดหลังมาก และไปซื้อยารับประทานเองอาจจะหายได้ แต่ถ้าไม่หายควรปรึกษาแพทย์ เนื่องจากอาจจะมีอาการรุนแรงซ่อนเร้นอยู่

ที่มา : ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
https://si.mahidol.ac.th/th/healthdetail.asp?aid=157


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท